REKLAMACJA PRODUKTU – rękojmia – krok po kroku

W przypadku jeśli zakupione u nas produkty okażą się wadliwe , przed upływem dwóch lat od ich zakupu, możesz je zareklamować

Możesz żądać wymiany towaru na wolny od wad, usunięcia wady lub zwrotu gotówki a my w przeciągu 14 dni ustosunkujemy się do Twojego żądania.

Możemy odmówić zadośćuczynieniu Twojego żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

Koszty naprawy lub wymiany są tylko po naszej stronie

Jeśli korzystasz z uprawnień z tytułu rękojmi jesteś zobowiązany zapakować i dostarczyć wadliwą rzecz (wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym i dowodem zakupu) na nasz adres:

PRONAILS POLSKA
ul.Głębocka 94/78
03-287 Warszawa

tel. 72 72 73 303

kontakt@pronails.com.pl

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – zwrot bez podania przyczyny 

Jeśli kupujesz jako Konsument

Jeśli zrobiłeś zakupy w naszym sklepie intenrentowym, przez 14 dni możesz bez podawania przyczyny odstąpić od zawartej Umowy.

Potrzebujemy do tego wypełnionego i podpisanego przez Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Zwracamy Ci wszystkie dokonane płatności, w tym koszt dostawy towaru.

Pamiętaj jednak, że możemy wstrzymać się ze zwrotem środków do momentu, kiedy otrzymamy towar z powrotem.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Jeśli robisz zakupy jako przedsiębiorca

Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.

Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U.  z 24 czerwca 2014 r. poz 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.